*Bonus Exercises*

תרגיל מס' 8

תרגול של אקורדים דיאטונים בסולמות מז'ורים

מומלץ להתחיל את התרגיל בטמפו נמוך ולעלות בהדרגה
תרגיל מס' 9

פיתוח של תרגיל מס' 8

המשך עבודה על אקורדים דיאטונים בסולמות מז'ורים
תרגיל מס' 13

התרגיל מתייחס לאקורדים 7 - דומיננטה והתחליפים שלהם

***קשה מאוד